Dostawa foteli do dializ

Realizacja dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie