Wyposażenie oddziału chemioterapii

Realizacja dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie