Dostawa foteli dla dawców

Realizacja dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie