Dostawa foteli do pobierania krwi

Realizacja dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie