Dostawa foteli do chemioterapii

Realizacja dla Radomskiego Centrum Onkologii