Kompleksowe wyposażenie oddziału chemioterapii

Realizacja dla Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowym Targu