Dostawa foteli do chemioterapii

Realizacja dla Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie