Wyposażenie oddziału chemioterapii

Realizacja dla Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej